JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - Advokátní kancelář

www.radimchalupa.cz

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

od roku 2001 do současnosti:

  • odborný asistent katedry Občanského práva
  • vyučující magisterského i bakalářských oborů
  • odborný asistent katedry Občanského práva
  • vyučující magisterského i bakalářských oborů

Specializace:

  • Občanské právo procesní (přednášky a semináře)
  • Insolvenční právo (přednášky a semináře)
Realizace: KP-Design